Avling

La oss nå komme tilbake til dette med avling og hvordan vi har pleid å gjøre det, og samtidig se litt nærmere på hvordan vi avler hester i dag og til hvilket formål. Noen mennesker velger å avle frem hester bare for moro skyld. Dersom du vil avle frem hester på grunn av at du synes det er høy så kan det hende at du allerede vet nok om dette til å gjøre det du trenger å gjøre. Når vi snakker om å avle frem hester så er det en grunn til at vi ønsker å delta i denne prosessen. Vi forstår jo sikkert at hesten hadde greid å formere seg naturlig på sin egen måte, men når vi kan velge

Hestens tidlige historie

Det første vi skal begynne med i denne artikkelen er rett og slett å se på hvordan hestene har utviklet seg sammen med oss til å bli det dyret som vi kjenner til i dag. Når vi snakker om hest så snakker vi altså om det dyret som har utviklet seg til å bli det som det har blitt i dag. Den moderne hesten stammer fra en hovdyrart som vi kaller for "tarpan". Dette dyret som tamhesten stammer fra døde dessverre ut på 1800-tallet. Hvorfor skjedde dette? Dessverre så var grunnen til dette at den ble jaktet ned for kjøttet og læret som kroppen dens avga mennesker. Villhester ble også jaktet veldig mye på bare rett og slett fordi de kunne ofte

Hestens bruksområde

La oss nå gå videre og se litt på alle de forskjellige måtene som hesten kan bli brukt på. I all hovedsak så skal vi hoppe over de mer moderne måtene å bruke hest på, og heller gå litt i dybden på hvordan vi har pleid å bruke hesten historisk sett. Vi har egentlig nevnt de fleste bruksområdene som hester blir brukt til, men la oss se litt nærmere på hvordan det fungerer relatert til gårdsbruk. Med en primitiv plog så kan man bruke en hest til å vende jorden om til siden for å lage plass til det vi skal plante på åkeren vår. I dag så gjøres dette oftest med maskiner, og hester har blitt satt til siden. Det

Hestens symbol

La oss nå se litt nærmere på hva hesten har vært et symbol for over årene. Dersom du ikke er helt sikker på hva dette betyr så går vi først over hva et symbol egentlig er til å begynne med. Symbol Et symbol er altså rett og slett en representasjon av en mer eller mindre objektiv virkelighet. Hesten derimot har vært et symbol på mange forskjellige ting opp gjennom tidene. Det har vært et symbol både for liv, død, utholdenhet og flaks. Veldig ofte så har hesten også blitt brukt til å symbolisere fruktbarhet, og som du kanskje ser så finnes det en drøss med forskjellige symboler som hesten er et symbol på. I dag så kan hesten til og med være et symbol på