Hestens tidlige historie

Det første vi skal begynne med i denne artikkelen er rett og slett å se på hvordan hestene har utviklet seg sammen med oss til å bli det dyret som vi kjenner til i dag.

Når vi snakker om hest så snakker vi altså om det dyret som har utviklet seg til å bli det som det har blitt i dag. Den moderne hesten stammer fra en hovdyrart som vi kaller for “tarpan”. Dette dyret som tamhesten stammer fra døde dessverre ut på 1800-tallet. Hvorfor skjedde dette?

Dessverre så var grunnen til dette at den ble jaktet ned for kjøttet og læret som kroppen dens avga mennesker. Villhester ble også jaktet veldig mye på bare rett og slett fordi de kunne ofte være plagsomme på grunn av at de kunne komme inn til bebodde strøk og bare rett og slett spise av høyet som mennesker produserte. Noen hevder uansett at Tarpan-rasen overlevde på en måte gjennom å bli krysset med andre raser, men vi sier per i dag at denne rasen er utryddet.

Raser

La oss se enda lenger tilbake i hestens historie. Husk at det finne nesten over 800 forskjellige raser av hester i dag, og likevel så er det mulig å si at de alle stammer fra det samme leddet av evolusjonen sin. Senere skal vi se på hva slags forskjellige bruksområder vi bruker hester til. For nå så kan vi tenke over at vi har domestisert hesten for sånn cirka 6500 år siden.

Hvordan skjedde dette? Hvordan temmet vi den ville hesten til å være et middel for transport, arbeid og biologiske produkter som kjøtt og skinn?

Hesten har selvsagt vært med å utvikle seg over flere millioner år. Kan du se for deg at en liten skapning på sånn cirka 40 cm med flere tær som het Eohippus kunne utvikle seg til å bli den relativt enorme skapningen som vi mennesker kan ri på?

Temming

Det er ekstremt mye informasjon å finne om hesten, men la oss se enda nærmere på hvordan vi temmet hesten. Det er faktisk litt vanskelig å ta en beslutning på hvordan dette gikk for seg, men det finnes definitivt noen funn som tilsier at hester ble brukt som et slags middel for transport allerede 4000 år siden. Hester ble også temmet til andre formål enn bare dette, selv om dette kanskje er den mest vanlige måten å bruke hester som de fleste kan se for seg.

Den ble også temmet fordi den kunne utføre manuelt arbeid ved hjelp av forskjellige mekaniske oppfinnelser som vi mennesker fant om etter hvert. En undervurdert grunn til at hesten ble gjort tam er også at den ble brukt til å føre krig med.