Utstillinger

Det kan diskuteres om dette med å stille ut hestene er en sport eller ikke, men vi antar at vi kan kalle det en sport på grunn av det er en konkurranse og fysiske kvaliteter kan være med på å avgjøre om hesten vinner eller ikke.

I Norge så finnes det sånn cirka 30 utstillinger i året. Formålet med disse utstillingene er rett og slett å sjekke de forskjellige egenskapene til dyret som vi setter opp. Det vi skal på en måte undersøke, og det konkurransen dreier seg om er hvor godt vi har avlet dette dyret. I bunn og grunn så skal vi se om de målene som har blitt satt opp for denne typen rasen blir møtt riktig, og hvem som har klart å avle “den beste” hesten på utstillingen.

Hester som er eldre enn tre år og som er skrevet på i konkurransene kan deretter bli brukt til å avles enda bedre hester etter hvert. Det er derfor stor grunn for å holde disse konkurransene, det er egentlig en slags bekreftelse for de som avler hestene om at de gjør noe riktig. Det sier derfor seg selv at det er stor stas å vinne.