Hvordan vi bør holde hest i dag

I denne neste kategorien av dette temaet skal vi se nærmere på hvordan vi bør holde hest i en moderne verden.

La oss begynne å snakke om noe som virkelig kan være forskjellene på en lykkelig og miserabel hest; nemlig beiteområdet og hvor stort dette området helst bør være.

En hest trenger sånn cirka 5 mål av beiteområde for å kunne ha nok plass til å løpe rundt. Dette kommer til å hjelpe den til å føle seg fri. Dersom du virkelig elsker hesten din så kan du over mesteparten av dette området på 5 mål så og plante frem gress til hesten, og gjennom å vedlikeholde jorden som den løper på kan du gjøre den enda gladere.

5 mål betyr forresten 5000 kvadratmeter. Som du ser så koster det en god del penger å holde hest, så enten så må vi ha en god del penger å brenne på dette, eller så må vi på en eller annen måte forvente å tjene penger på å holde hestene. Enten gjennom avl, løp, attraksjoner eller noe annet.

Husk også å gjerde inn dette området på en fornuftig måte slik at hestene ikke slipper unna, men også slik at de ikke skader seg på gjerdet unødvendig. Du kan for eksempel ikke bruke spiker som stikker ut, eller piggtråd for å bure hestene inne, det skal ikke være skadelig for dem på noen slags måter.

Du kan derimot bruke gjerder som bærer strøm, så lenge strømmen ikke er høy nok til å virkelig skade dyrene.